üniversite kursu ankara


avare


İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, amaçsız, yararlı bir iş yapmayan, aylak. sıfat


Örnek Cümle

Belki ölüm döşeğinde olur vakti, tıpkı senin Hamburglu gibi, orasını bilmem. Ölüm döşeğinde, o hamarat insan, bakarsın ilk kez vakit bulup boylu boyunda uzanır ve avare zihninden şöyle bir yolda yeşil Avcı Gracchusu geçirir. F.Kafka - Bir Savaşın Tasviri


Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, amaçsız, yararlı bir iş yapmayan, aylak. sıfat

1. Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez. isim

2. Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik. isim

Tanrı bilgisinin insan için doğal olduğunu ileri süren kuram. isim

İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı. isim

Kemikten yapılmış. sıfat

Hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi. isim

1. Yakın, bildik, tanıdık. sıfat

2. Bilinen. sıfat

1. Yumuşak, yüzü ince havlı bir tür deri, süet. isim
2. Bu deriden yapılmış olan. sıfat

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat. isim

1. Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer). isim

2. Çene ve yanaktaki gamze. isim

3. Sin, mezar. isim

Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para, kahve parası.
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para.

isim

07 il plaka kodlu Antalya'mız eski Türkçe kaynaklarda Adalya olarak geçer. --özel isim--

1. Maden kömürü katranının kuru kuruya damıtılmasından elde edilen, özel kokulu, beyaz, 1,158 yoğunluğunda, 80 °C'de eriyen, 218 °C'de kaynayan, suda erimeyen, alkol, benzol ve eterde kolaylıkla eriyen, kumaş, elbise, halı vb.ni güve gibi zararlılardan korumakta kullanılan antiseptik bir hidrokarbon. isim kimya

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2024

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.